UKK

Voin­ko va­ra­ta poi­min­ta-ajan?

Kos­ka on seu­raa­va poi­min­ta­päi­vä?

Voin­ko mak­saa os­tok­se­ni pank­ki­kor­til­la?

Voi­ko lap­set ot­taa mu­kaan?

Voim­me­ko tul­la pik­ni­kil­le?

Onko teil­lä mi­ni­mios­tos­mää­rää tai si­sään­pää­sy­mak­sua?

En ole ai­kai­sem­min käy­nyt poi­mi­mas­sa. Mi­ten toi­min?

Onko teil­lä tu­pa­koin­ti­paik­ka?

© Yli­rau­tian tila 2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.