He­ru­kat

mustaherukka-iso-me.jpg

Meil­tä löy­tyy hie­man mus­ta- ja vi­her­he­ruk­kaa. Myös muu­ta­ma puna- ja val­ko­he­ruk­ka­pen­sas­kin on jou­kos­sa.


He­ru­koi­ta myy­dään vain it­se­poi­mi­joil­le.

© Yli­rau­tian tila 2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.